LES OPERACIONS CORPORATIVES (M&A) I LA SEVA TRASCENDÈNCIA

L’impacte que té una operació corporativa per la companyia sempre és rellevant. En aquesta entrada enumerem alguns punts en els que centrar-nos per a maximitzar-ne l’èxit.

by | juny 29, 2021

Els que ens dediquem als serveis professionals, som molt conscients del que implica el reconeixement i el valor de marca. La imatge va directament relacionada a la teva persona, ja que no ofereixes un producte tangible al mercat. Aquest subtil matís, algunes vegades, es pot convertir en la punta de llança en el moment d’oferir i aconseguir qualsevol potencial projecte. Actualment, els serveis professionals (en alguns casos) encara no es valoren de la forma que pertoca, ja no només des d’un punt de vista d’honoraris, sinó també tenint en compte altres perspectives.

Un exemple -que tractarem en aquest escrit- en són les operacions corporatives (principalment ampliacions de capital i venda de companyies), on les empreses que ja ho han intentat prèviament en tenen més consciència, però les que ho cerquen per primera vegada acostumen a estar majoritàriament distorsionades o focalitzades només amb la fi i no en els mitjans necessaris per aconseguir l’èxit.

En aquest cas ens volem centrar en operacions de més de 0,5M€, ja que és cert que per un valor inferior l’exigència del procés és menor en termes de requeriments i documents a preparar. A partir de la quantitat esmentada i cap endavant, un procés d’ampliació de capital o venda d’una companyia segueix un procés molt estructurat que s’ha de complir de la millor forma possible.

Més enllà d’entendre, dominar i treballar amb el projecte, s’ha de preparar una sèrie de documentació específica -conjuntament amb la companyia- que servirà per poder sortir al mercat amb garanties.

Tot i els titulars anteriors, ens agradaria destacar alguns aspectes que marquen i defineixen la transcendència d’un procés com aquest:

  • Ser conscient de la importància del procés: És un dels processos més rellevants pels que passa la companyia (si no el més important). Com empresa, d’aquest procés en depèn poder seguir endavant, poder créixer o poder vendre; però en tots els casos estem parlant d’una transcendència significativa i que culmina tots els esforços fets fins al moment. Per aquest fet, és important que la direcció ho entengui com a tal, dediqui tots els esforços en el procés i doni el seu suport en la preparació de la informació necessària.
  • Procés de generació de confiança i coneixement del projecte: Un assessorament d’aquest tipus no és en cap cas un procés ràpid ni senzill. És necessari “mostrar” l’ànima de la companyia per poder aconseguir que l’empresa que realitza l’assessorament entengui i mostri la companyia amb tot el seu potencial. Per tant, no estem parlant d’un proveïdor extern sinó d’un equip que representarà i parlarà de la companyia de cares al mercat. Per això, és important tenir una confiança extrema en les persones que gestionin el projecte. Com més informació i recursos rebem els assessors, millor podem fer la nostra feina.
  • Minimitzar el risc amb professionalitat: Seguint el punt anterior, el risc de no tenir garanties en una operació d’aquest tipus ens pot portar al fracàs o a l’estancament. És necessari realitzar tota la documentació que un procés com aquest demana i acompanyar-te de professionals experts en la matèria. Realitzar aquest tipus d’operacions a nivell intern, quan es tracta d’una operació rellevant, no és possible sense persones expertes, però el més important a tenir en compte és que desgasta l’operativa i el dia a dia de la companyia, fet que no ens podem permetre en un procés com aquest. Les persones, grup inversor o corporació que estigui disposada a realitzar la inversió o compra de la companyia analitzarà la història i el futur amb lupa, però sobretot els mesos recents mentre estudia l’oportunitat. 

  • Solvència i rigor financer (no es tracta de fer de brókers): No ens trobem davant un projecte on la feina de l’empresa assessora només sigui posar en contacte dues parts. Per tant, seria un error entendre que aquesta és l’única feina de l’empresa assessora. Els assessors hem de mantenir el rigor durant tot el procés, però especialment en l’aspecte financer. Algunes empreses tendeixen a voler projectar resultats que tots sabem que no es compliran, ja sigui per intentar argumentar un potencial creixement, una valoració superior o una expansió internacional que avui no existeix, entre altres; però el cert és que el que provoquen aquest tipus d’accions és que les persones o empreses desestimin participar en un projecte com aquest.
  • No es pot assegurar al 100% el tancament de l’operació: Aquest és un aspecte determinant en un procés d’aquesta tipologia. En el moment que el tancament d’una operació no depèn de nosaltres, sinó de la voluntat d’una tercera persona, grup o empresa, com a professionals no podem garantir un èxit final. Realitzarem el projecte de la millor forma possible, però en cap cas assegurem al 100% el tancament. És obvi que totes les companyies són diferents i tenen les seves peculiaritats, fet que provoca que amb l’experiència detectem (o pensem) que té més o menys possibilitats, però en cap cas garanties; ja que, de fet, amb els anys t’adones de forma repetida que el mercat sempre et pot sorprendre en ambdues direccions.
  • Fer front a uns honoraris fixes sense saber si es tancarà l’operació: En conjunció amb el punt anterior, aquest també pot ser un aspecte limitant en la contractació d’aquest tipus de serveis. Tot i que algunes empreses consultores ho fan, a ST strategy mai ens hem plantejat realitzar un procés d’aquest tipus sense uns honoraris fixes (més enllà del variable en cas d’èxit). Som conscients que realitzar una operació d’aquest tipus sense garanties de tancament és un risc financer per la companyia, però és necessari que fem la nostra feina de la millor forma possible. Durant els primers mesos del procés, més enllà d’entendre i conèixer el negoci, es genera un volum elevat de documentació (document informatiu, pla financer, valoració, document de potencials inversors, entre altres) que és indispensable pel procés. En cas de no percebre una contraprestació per aquesta part del procés, més enllà de que no s’estaria donant valor a aquesta primera part, provocaria que l’empresa assessora es focalitzés poc en el procés previ a la sortida al mercat, fet que normalment desencadena a un no tancament de l’operació per una anàlisi prèvia insuficient.

Addicionalment als punts comentats, un aspecte rellevant a ST strategy (però no en totes les empreses del sector) és l’acompanyament fins el dia de la firma. Considerem que és un error realitzar només la fase de generació i preparació inicial, o realitzar el procés de negociació al mercat amb una informació que no hem generat nosaltres, ja que en qualsevol dels casos existeix una manca d’informació per poder realitzar la feina correctament. Addicionalment i seguint en aquesta línia, també es realitza un acompanyament per la tipologia de procés, un procés molt dur des del punt de vista psicològic (amb canvis constants a nivell emocional), però també molt intens, sobretot en la part final, on una clàusula o detall pot desestabilitzar el projecte.

En operacions com aquestes és important saber quines concessions has de donar per poder acabar guanyant en la posició final.