Donar la volta a una productora audiovisual focalitzada en el sector educatiu

Resum

Ens trobem en un moment on la digitalització està prenent (més que mai) un espai rellevant al món offline, per tant, sembla una oportunitat única perquè una productora audiovisual mitjana incrementi el seu volum de negoci.
En el món de l’educació, les regles de mercat es veuen molt afectades per acords d’anys anteriors (lleis no escrites), amb algunes reticències al canvi, però sobretot, dominat per grans editorials que tenen el seu propi departament audiovisual i que dificulten l’entrada d’altres companyies al mercat.
ST strategy va ajudar a EducoProducing* a desenvolupar ràpidament una estratègia de reestructuració que va reduir els costos, va crear i va dissenyar la metodologia de captació de clients i va reconvertir els engranatges i objectius de l’empresa a nivell intern, convertint-la en una potencial companyia d’èxit dins de la indústria.

Una empresa amb focus de negoci clar

Intentar ser disruptiu en un sector tradicional

Importants problemes comercials

La història completa

Oportunitat

Com molts dels seus competidors per volum, EducoProducing* estava aclaparat per la dificultat d’oferir els seus serveis a les editorials del país amb èxit.
La companyia té en el seu ADN una qualitat superior a la mitjana del mercat i un contrastat valor pedagògic en cadascun dels seus treballs, però la dificultat en la captació de clients i la retenció dels mateixos dificultava el treball diari de la companyia. Un problema afegit és que el seu principal client representava més del 60% de la seva facturació, el qual no li oferia marges raonables que impossibilitaven la possibilitat de cobrir qualsevol imprevist (comú en el món audiovisual).
La propietat es va trobar incapaç d’adaptar-se a la realitat del sector i la dificultat de canviar l’estructura organitzativa per donar un canvi de rumb a una companyia amb actius significatius, però sense èxit.

Eixos de canvi

En estreta col·laboració amb el director executiu i l’alta direcció, ST strategy va exercir com a assessor estratègic i va desenvolupar un pla de transformació integral que va abordar tres desafiaments fonamentals:

  • Professionalització de la direcció: La direcció de la companyia es trobava sense rumb i estancada en referència a les possibilitats de canvi. Es va treballar el tipus de lideratge a seguir i les prioritats i objectius que s’havien d’aconseguir.
  • Transformació de l’estructura interna a nivell operatiu: Es van identificar les formes de reduir costos i generar ingressos addicionals a partir d’una política de pricing renovada. El més rellevant en aquest sentit va ser el fet de transformar la metodologia de treball interna, generant un organigrama més eficient i productiu que fins al moment.
  • Estratègia comercial reenfocada: Vàrem desenvolupar iniciatives estratègiques que enfocaven els recursos en els principals productes de EducoProducing*. Vàrem oferir alternatives en la cerca de noves oportunitats i segments de clients alternatius, afegint també estructura comercial per incrementar la captació. Vàrem realitzar un anàlisi intens a més modificar la proposta de valor de la companyia seguint les fortaleses de la mateixa i les necessitats del mercat.

Recomanacions

Vàrem recomanar que el CEO prengués diverses mesures immediates per millorar l’administració financera, reduir costos i innovar en noves fonts d’ingressos. Vàrem treballar en col·laboració per:

  • Modificar l’organigrama basant-nos en les capacitats i habilitats de l’equip, introduint fluxos operatius a nivell d’unitat de negoci per augmentar la responsabilitat.
  • Redefinir la imatge corporativa de la companyia per aconseguir comunicar de forma clara i precisa els serveis que ofereix la companyia.
  • Construir una xarxa comercial eficient en termes econòmics que incrementi la generació de flux de negoci actual.
  • Establir processos de generació d’informes i pronòstics de flux d’efectiu a tota l’empresa amb rols i responsabilitats clarament definits i visibilitat millorada.
  • Substituir els serveis de menys marge, que ocupen més temps a l’equip i aporten menys valor al client. Un cop aquests desapareguin, introduir el llançament de negocis digitals i serveis complementaris per aconseguir un augment d’ingrés per contracte en els serveis de més valor afegit.
  • Optimitzar les operacions i reduir la força laboral per estalviar costos en una indústria on la figura del freelance és la més òptima per a ambdues parts.

* La confidencialitat dels nostres clients és una prioritat de la companyia. Tot i que hem canviat els seus noms, les informacions són reals.