Consultoria estratègica

La teva empresa està en una situació en què ha de gestionar un canvi important i necessites seguretat en les teves decisions. L’objectiu és traçar una nova estratègia fiable, assumible, minimitzant riscos i amb expertesa en l’execució.

La combinació que oferim a tots els nostres clients

Treball + Mètode + Experiència

Necessites un pla eficaç que et faci arribar als teus objectius. 

Ho sabem i tenim les eines per fer-ho possible.

Coneix les fases de la nostra consultoria

Fase 1: Descobriment

Reunió inicial on el client ens exposa la realitat de la companyia i tots els factors rellevants o susceptibles d’anàlisi. Posem especial èmfasi en entendre la situació actual de la companyia i cap on es vol dirigir. Per nosaltres, és molt important entendre exactament la seva situació per oferir l’assessorament òptim.

Ens reunim amb responsables dels departaments que intervenen en el procés productiu per viure en primera persona la gestió i l’organització de les operacions del dia a dia.

Necessitem entendre exactament el funcionament de l’empresa i del sector, al mateix temps que identifiquem els punts a optimitzar per assolir els objectius establerts.

Fase 2: Generació

Moment de mostrar al client les primeres reflexions extretes després de processar tota la informació i les reunions realitzades. Ens assegurem que seguim alineats i acordem les línies de treball en què es basarà la futura estratègia.

Aquesta fase ens assegura que el client comparteix amb nosaltres les nostres conclusions sobre les diferents problemàtiques. Un cop estem tots d’acord, és el moment de començar a aprofundir en les àrees en què hem decidit focalitzar-nos.

Fase 3: Investigació

Elaborem totes les línies acordades per tal de donar forma al pla estratègic. Desenvolupem amb detall i sentit el camí que ha de portar l’empresa al seu objectiu futur.

Per assegurar-ne la consecució, també construïm el pla financer a cinc anys per tal de mesurar la viabilitat i necessitats de la companyia segons les fites establertes en el pla estratègic.

En aquest pas és possible que es requereixi més informació per assegurar-nos que treballem amb les dades correctes.

Fase 4: Entrega

Presentació final del nou pla estratègic a l’equip directiu de l’empresa. Exposició del pla d’acció i de la seva implementació.

És molt important per a nosaltres entregar un document amb conclusions realitzables. Posem èmfasi en quins han de ser els passos a realitzar per assolir les fites marcades.

Aquest servei és per a tu si:

N

La teva empresa necessita gestionar un procés de canvi

N

Estàs disposat a modificar aquells elements de la teva empresa que siguin necessaris

N

Consideres que l’estratègia és fonamental per fer els següents passos a la teva companyia

N

Necessites seguretat respecte al futur pla de la teva empresa

N

Vols l’assessorament d’experts per saber que estàs fent els passos correctes

N

Valores aquest servei com una inversió pel futur de l’empresa

Hem participat en projectes professionals amb:

Preparat per fer estratègia?