Organització, identitat i adaptació de serveis a una entitat de referència en el seu territori

Resum

Ens trobem en un moment on la COVID-19 ha afectat de ple al món de la creació i gestió d’esdeveniments. Les restriccions i els moviments de persones causen un efecte directe sobre aquesta tipologia de negocis (ja sigui a nivell d’esdeveniments populars com professionals).

La realitat actual de la digitalització, personalització i la ràpida obsolescència d’un esdeveniment recurrent provoca que el paradigma del sector hagi canviat i ens haguem d’adaptar als nous esquemes de mercat abans de perdre tota la presència que tant ens ha costat aconseguir. El posicionament i la preparació actual marcarà el futur més proper de les entitats en aquest àmbit.

ST strategy va ajudar a FiraEntitat* a desenvolupar una estratègia en termes de servei i comunicació, va proposar la metodologia de generació de noves idees/propostes i va reconvertir els engranatges de l’entitat a nivell intern (sempre mantenint els objectius i estatuts de la mateixa), convertint-la en una entitat de referència i sostenible dins de la indústria.

Afrontar un canvi de gerència

Liderar un canvi de model en el sector

Potenciar el territori i la marca de l’entitat

La història completa

Oportunitat

En el món de la creació i gestió d’esdeveniments de caràcter popular, les entitats regionals tenen un repte molt important en termes d’atracció de públic i execució eficaç, però sobretot, a nivell econòmic.

L’entitat posseeix uns actius rellevants que ha construït durant la seva dilatada trajectòria. Té una elevada qualitat en l’execució de fires, una experiència acumulada rellevant, una intensa implicació de la junta, un arrelament i vinculació al territori, a més d’una relació clau amb l’Ajuntament de la ciutat de referència. Tot i tenir certa dependència de subvencions (indispensables en aquest tipus d’entitats), en cas de no mantenir l’eficiència, l’equip i la qualitat en el disseny i execució, l’entitat perdria la seva solvència.

Per tant, tot i trobar-nos davant una entitat amb molta història i presència al territori (principalment institucional), la manca d’identitat o identificació per part del públic, l’assentament en la repetició dels mateixos esdeveniments de forma anual, i la digitalització i especialització han provocat (més enllà de la situació pandèmica que vivim) una posició d’estancament en el punt actual.

Els socis/es de l’entitat es van trobar en serioses dificultats d’adaptar-se a la realitat del sector i en el re-enfocament de la proposta de valor i serveis per donar un canvi de rumb a una entitat amb experiència, però sense èxit en la generació de noves idees i projectes.

Eixos de canvi

En estreta col·laboració amb el personal i socis/es de l’entitat, ST strategy va exercir com a assessor estratègic i va desenvolupar un pla de transformació integral que va abordar quatre desafiaments fonamentals:

 

 • Comunicació i Marca: Tot i que a nivell institucional l’entitat sempre ha rebut el reconeixement per la seva feina i ha gaudit d’accés als mitjans del territori, la marca no ha estat reconeguda com entitat independent per part dels visitants i la ciutadania. Es va tractar a fons la necessitat de generar marca i la comunicació de la mateixa per aconseguir l’impacte i valor desitjat.
 • Adaptació a la realitat actual: La gestió i l’equip de l’entitat es trobava en un punt de inèrcia en termes de continuïtat de l’activitat que s’havia vingut fent en els últims anys. Això provocava que el sector evolucionés molt més ràpid que la pròpia entitat. Es va realitzar una anàlisi de la tipologia de perfils que requeria l’entitat, així com el disseny i la creació de la comunicació interna i protocols entre els mateixos.  
 • Generació de noves idees: No existia una renovació estable pel que fa al servei i a l’oferta dels mateixos. Es va dissenyar una metodologia per generar noves idees i propostes basada en la coordinació i treball amb altres entitats de la regió. D’aquesta forma, s’assegurava obtenir l’aportació d’experts i cobrir les necessitats rellevants pel territori.
 • Expansió d’activitats i territori: La tipologia de servei que s’oferia i el públic objectiu a nivell territorial estava molt establert i tancat. Sempre mantenint els estatuts i objectius de l’entitat, es van proposar noves tipologies d’activitats i es va obrir el prisma d’abast en termes territorials.

Recomanacions

ST strategy va recomanar als socis/es les mesures òptimes per millorar l’organització, la generació de nous serveis i la identitat de l’entitat. Treballant en col·laboració es va proposar:

 • Replantejament dels serveis enfocats al segment professional, analitzant de forma més curosa les necessitats i tendències de mercat i la capacitat i volums de gestió.
 • Aportació de metodologia i aliats per aconseguir noves idees i cobrir les necessitats comentades anteriorment.
 • Aportació de criteris, variables i passos a seguir per determinar la viabilitat i acceptació de noves propostes i la seva posada en marxa.
 • La formació d’un equip adaptat als requeriments de l’entitat, on la polivalència és un aspecte decisiu.
 • Generar més impacte com entitat pròpia, però sobretot, que se la reconegui com a tal.
 • Realització d’una anàlisi completa en termes comunicatius per replantejar la forma i el client que es vol tenir, a més de desenvolupar materials adequats per una correcta comunicació.

Obrir el prisma d’abast, identificant els límits territorials que es volen assumir, però estudiant l’oportunitat de trobar sinergies dins l’abast actual.

  * La confidencialitat dels nostres clients és una prioritat de la companyia. Tot i que hem canviat els seus noms, les informacions són reals.