Organització, professionalització i adaptació de serveis a una empresa de gestió de patrimoni cultural i arqueologia

Resum

Ens trobem en un moment on la COVID-19 ha afectat de ple el món cultural i de la gestió del patrimoni. Les restriccions i els moviments de persones causen un efecte directe sobre aquesta tipologia de negocis.
En el món de l’arqueologia, la fragmentació de mercat en petites companyies és l’estàndard habitual, per tant, és moment de prendre decisions i escollir el camí que vol seguir qualsevol companyia en termes de negoci i prestació de servei. El posicionament i la preparació actual marcarà el futur proper de les empreses en aquest àmbit.
ST strategy va ajudar a PatrimonICultural* a desenvolupar una estratègia de reorganització i comunicació, va proposar la metodologia de captació de clients i va reconvertir els engranatges i objectius de l’empresa a nivell intern, convertint-la en una potencial companyia sostenible dins de la indústria.

Empresa d’arqueologia i patrimoni cultural

Gestionar un fort problema comercial en plena crisi del Covid

Reorganitzar la companyia i donar-li un focus clar

La història completa

Oportunitat

En el món de l’arqueologia, les empreses que competeixen veuen que la majoria de companyies estan formades per petites unitats de persones i amb una professionalització mitjana, ja que els contractes (en la immensa majoria dels casos) es tanquen per preu i no per qualitat o valor.
La companyia té un volum de socis/es i personal superior a la mitjana del sector, però addicionalment, posseeix experts en la matèria amb més experiència i en constant formació (degut a la seva vinculació amb la recerca i formació universitària).

Per tant, l’enfocament dels serveis de la companyia i la organització no era la més òptima, ja que la companyia es trobava amb clars problemes d’estancament i possibilitat de tancament.
Els socis/es de la companyia es van trobar incapaços d’adaptar-se a la realitat del sector i la dificultat de canviar la proposta de serveis per donar un canvi de rumb a una companyia amb experiència, però sense èxit en la captació i diferenciació respecte els seus competidors.

Eixos de canvi

En estreta col·laboració amb els socis/es i direcció de la companyia, ST strategy va exercir com a assessor estratègic i va desenvolupar un pla de transformació integral que va abordar tres desafiaments fonamentals:

 • Comunicació: La direcció de la companyia es trobava sense capacitat de transmetre un missatge entenedor al mercat respecte el servei que s’ofereix, però a nivell intern tampoc existia un flux clar sobre quins són els aspectes que es volen comunicar ni quin tipus d’estratègia seguir. Es va treballar el missatge que s’ha de projectar tenint en compte el sector i serveis que s’ofereixen, al mateix temps que vàrem reformar els fluxos comunicatius interns i els mecanismes a utilitzar.
 • Nova estratègia comercial: Vàrem realitzar un estudi respecte quin tipus de serveis s’havien d’oferir, fent un anàlisi intens i modificant la proposta de valor de la companyia seguint les fortaleses de la mateixa i les necessitats del mercat. Vàrem oferir alternatives en la cerca de noves oportunitats i segments de clients alternatius, centrant esforços en projectes rellevants i en segments d’alta rendibilitat per la companyia.
 • Transformació de l’estructura interna a nivell organitzatiu: La gestió i direcció de la companyia es trobava fragmentada en termes de decisió. Es va crear un nou organigrama i definició de la organització, amb una direcció general renovada i amb clares funcions per cadascun dels socis/es de la companyia. Es va treballar el tipus de lideratge a seguir i les prioritats i objectius que s’havien d’aconseguir en cadascuna de les línies de negoci. Es va transformar la metodologia de treball interna, generant una estructura més eficient i productiva que l’existent fins al moment.

Recomanacions

Vàrem recomanar als socis/es les mesures òptimes per millorar l’organització, la captació de nous projectes i la comunicació de la companyia. Vàrem treballar en col·laboració proposant:Vàrem recomanar als socis/es les mesures òptimes per millorar l’organització, la captació de nous projectes i la comunicació de la companyia. Vàrem treballar en col·laboració proposant:

 • Nova direcció general i modificació de l’organigrama basant-nos en les capacitats i habilitats de l’equip, introduint fluxos operatius a nivell d’unitat de negoci per augmentar la responsabilitat.
 • Focalitzar-se en negocis on la companyia aporta valor i encaixa per qualitat i estructura, eliminant els serveis de menys marge, que ocupen més temps a l’equip i aporten menys valor al client.
 • Línia de negoci nova sustentada en base a les potencials licitacions del sector.
 • Incorporació d’eines de decisió en cadascuna de les línies de negoci per tal de gestionar i posicionar la companyia enfront de les decisions que pot assumir i les que no.
 • Redefinir la imatge corporativa per aconseguir comunicar de forma clara i precisa els serveis que ofereix la companyia. Optimització dels canals externs existents.
 • Establir processos i protocols a tota l’empresa amb rols i responsabilitats clarament definits i visibilitat millorada.

  * La confidencialitat dels nostres clients és una prioritat de la companyia. Tot i que hem canviat els seus noms, les informacions són reals.