Per què la meva empresa necessita assessorament estratègic i quins són els resultats que he d’exigir?

El més importat és ser conscient de la rellevància de l’estratègia dins la companyia i la necessitat que aquesta sigui revisada de forma periòdica.

by | set. 8, 2022

És important iniciar aquesta entrada definint, ¿Què és estratègia?

Com en el seu moment va indicar el Professor Richard P. Rumelt, podríem estar més de 30 minuts parlant sobre com definir estratègia, però la realitat és que l’estratègia és, en les seves paraules, “Problem solving” (solucionar problemes). Si no es solucionen els problemes estem parlant d’una mala estratègia.

S’acostuma a interpretar que l’estratègia és únicament una planificació financera a 5 anys. Si bé, segons el nostre punt de vista és indispensable, és només una part de l’anàlisi necessària. Una estratègia ben definida consisteix en remoure l’estructura, realitzar canvis (no sempre agradables) i en solucionar i/o optimitzar totes les problemàtiques que pot tenir una companyia. Sempre cal crear tasques concretes que ens aportin una solució, no només definir l’objectiu o la línia a treballar.

Entrant ja en matèria, analitzem la realitat del mercat. Després d’anys en el mateix, t’adones que, paradoxalment, les companyies amb una direcció més formada en estratègia i amb major capacitat són les companyies que més inverteixen en assessorament estratègic extern. Això es deu a la consciència de la necessitat de tenir una guia clara i definida durant tots els processos de la companyia.

L’assessorament estratègic pot ser 360º, però també específic en departaments concrets, cercant les formes més òptimes de solucionar qualsevol problemàtica i estandarditzant els processos que es requereixin.

Les companyies que accedeixen a contractar serveis de consultoria estratègica com el nostre són plenament conscients que la direcció busca (entre d’altres):

  • Inversió rellevant de temps: L’operativa diària de la companyia implica una dedicació total per part de tot el personal de la companyia, independentment del càrrec. Aquest fet provoca que el temps que es dedica a l’estratègia és baix o de poca qualitat degut als pocs espais buits que resten en un dia a dia d’alta intensitat.
  • Minimització de risc: Com ja apuntàvem en una anterior entrada, no prendre decisions com a companyia és, en sí mateix, una decisió de manteniment, continuïtat i resistència al canvi o a la innovació. Un cop hem pres la decisió de realitzar una anàlisi estratègica, volem que el risc sigui el mínim possible, ja que l’impacte d’una mala decisió pot ser letal en alguns casos.
  • Expertesa i professionalitat: Cerca d’un servei de la màxima qualitat amb credencials i experiència contrastada en la matèria.
  • Inputs d’altres sectors: Conèixer el mercat on es situa la companyia, la seva competència, la tipologia de clients.., entre d’altres, són factors molt indispensables. Tot i aquest fet, analitzar les possibilitats de la companyia tenint en compte totes les opcions possibles, incorporant solucions d’altres sectors, és una pràctica necessària per poder utilitzar totes les eines que existeixen al nostre entorn.
  • Professionals independents: Una estratègia sempre va acompanyada de reflexions, tasques específiques, i per suposat, canvis i canvis. El fet de realitzar una estratègia amb personal intern sempre pot generar un biaix positiu cap al departament de les persones que realitzen l’estratègia, sigui de forma conscient o no, però les explicacions i les implicacions de proposar canvis sempre és complicat des de dins. Per aquest fet, les companyies busquen en molts casos la sinceritat, confiança i confidencialitat d’un servei extern.

Seguint els punts descrits, per tal de contractar una consultora perquè es dediqui a l’anàlisi de la companyia és indispensable que la direcció tingui la voluntat de canviar tot el que sigui necessari i que es sigui transparent amb la informació que es demana.

Existeixen companyies en les que la voluntat del canvi és divergent dins la seva direcció, així com d’altres que externament volen demostrar que hi ha una clara voluntat pel canvi, essent una altra la realitat. És necessari tenir una direcció amb esperit crític i que qüestioni els canvis si aquests els semblen inapropiats. D’acord amb l’exposat, és important fer la reflexió interna sobre la tolerància als canvis abans de contractar aquesta tipologia de serveis. Si la decisió i voluntat és ferma el resultat sempre serà millor.

La transparència en un procés com aquest és la base per aconseguir el millor resultat possible. Sense aquesta no es podrà realitzar una bona anàlisi, quedaran parts per definir i provocarà que apareguin temes no detectats en una fase posterior del procés. Les companyies que tenen una transparència total són les que millor s’adapten als canvis que es proposen, ja que la informació utilitzada és total i veraç.

Cambiar la señalización de luces de neón

Pel que fa als resultats, també cal ser exigents com a companyia i és important deixar clar quins són els aspectes que es busquen en el moment de contractar un servei com aquest. Tal i com definim en la nostra pàgina web, és important:

  • Fixar uns objectius clars per totes les parts: Sense un objectiu ben definit és impossible fer una estratègia eficaç. Cal que ens assegurem que tots sabem quina és la meta.
  • Estar alineats amb les necessitats de la companyia: És necessari avançar conjuntament, no té sentit projectar un pla en el que l’empresa no hi creu. Cal assegurar que treballem en la mateixa línia.
  • Conèixer amb precisió tot el procés productiu: És indispensable no només saber la teoria de com funciona l’empresa, sinó que també la volem veure a la pràctica i parlar amb aquells/es treballadors/es que formen part del procés productiu de la companyia.
  • Un pla estratègic factible: Tots els passos anteriors ens asseguren que el pla que presentem a la finalització del nostre servei és compartit per la companyia, és realitzable i assegura complir els objectius fixats inicialment.

El compliment dels anteriors aspectes implica que la feina realitzada és la correcte i que la companyia obté aquell pla estratègic que realment necessita per fer els canvis pactats. Aquí és on la companyia ha d’identificar si el servei de consultoria que contractarà és l’adequat o no.

Hi ha molta varietat de companyies de consultoria estratègica al mercat, però és important saber quin tipus de resultat volem obtenir per tal de poder-lo exigir de forma prèvia.

Per ST strategy és important definir on ens trobem avui (punt A) i on ens volem situar en uns anys (punt B), però el més important és traçar i definir de forma clara el camí i les tasques que s’han de seguir per anar d’un punt a l’altre.

No és suficient realitzar una presentació amb les línies estratègiques a seguir amb dos o tres titulars a cadascuna d’elles. És indispensable definir tasques, solució de problemàtiques, calendari d’execució, organització de responsabilitats, recursos necessaris… per cada departament (o àrea funcional).

Qualsevol companyia que busqui contractar un servei de consultoria estratègica ha d’exigir que al finalitzar el procés rebrà de forma detallada tots els processos i tasques que s’han de realitzar per aconseguir arribar al objectiu pactat en el termini de temps que s’hagi marcat.