Què és estratègia?

Fem un repàs al concepte d’estratègia, per què és important dins del sector corporatiu i quins són els factors que hi tenen una clara incidència

by | ag. 16, 2020

Estic plenament convençut que has escoltat el terme estratègia centenars de vegades, però quan arriba el moment de definir-ho correctament és quan venen les dificultats. Els principals problemes són: o bé confondre l’estratègia amb la part activa del negoci, és a dir, l’operativa; o bé no tenir el concepte ben definit i, per tant, no ser capaços de comprendre exactament què en forma part.

Anem a buscar un exemple visual que ens ajudi a entendre millor com funciona l’estratègia dins d’una empresa. Imaginem que tenim un vaixell.

– El nostre vaixell, per tal de ser productiu i generar-nos ingressos a final de mes, necessita anar d’un port A a un port B (té un objectiu).

– El nostre vaixell té la capacitat per desplaçar-se, té vela o motor, té personal capacitat i es troba en perfecte estat per navegar tan aviat donem l’ordre (té una bona part operativa).

– El nostre vaixell té molt clar a quins tipus de viatges es dedica, ha definit molt bé amb quina tipologia de càrrega vol treballar i aconsegueix clients que li demanin transportar mercaderies o persones (té un pla de màrqueting i vendes).

aerial photography of tanker ship

Però… com ho ha de fer per arribar al seu objectiu aquest vaixell? Quin és el millor moment per iniciar el trajecte? Ens ha quedat clar que té capacitat sobrada per navegar i és capaç d’aconseguir encàrrecs però… quin camí ha d’utilitzar? T’imagines un vaixell sense timó? Doncs això és exactament el que els passa a moltes empreses del nostre entorn.

Tenen un objectiu (més o menys ben definit), tenen un personal perfectament preparat per a fer les tasques que se’ls demani, tenen tots els recursos materials per assolir l’objectiu, però el problema és que no saben com ho han de fer per arribar a on s’han proposat. No tenen estratègia.

L’estratègia ens indica el COM arribar des del nostre estat actual a l’estat futur que hem decidit que volem arribar.

brown wooden ship's wheel

Per tant, l’estratègia és l’encarregada de marcar tot el seguit d’accions que hem de fer per tal de poder assolir l’objectiu que ens hem plantejat en un inici.

I per a fer-la correctament hi ha un seguit de paràmetres que cal tenir en compte.

L’objectiu

L’any 1981 George T. Doran va definir que els objectius, de forma ideal, havien de ser SMART. Aquesta paraula és un acrònim que ens serveix per a introduir els conceptes que descriuen un objectiu ben treballat:

Specific = Específic

Measurable = Mesurable

Achievable = Assolible

Realistic = Realistes

Time-limited = En un temps limitat

Això vol dir que els nostres objectius, (que són els que marcaran l’estratègia), hauran de complir els paràmetres que acabem de comentar. Moltes vegades les empreses temen fixar objectius com aquests, ja que els evita després passar comptes a nivell intern.

Per exemple, si fixem un objectiu de doblar les vendes, però no el limitem en el temps, sempre podrem defensar que estem anant cap al bon camí encara que creixin a un ritme insuficient per les despeses que estem generant. Si l’objectiu és augmentar les vendes un 10% els propers sis mesos, queda molt clar en quin moment cal avaluar si la feina s’ha fet correctament i buscar quins punts de millora es poden aplicar en l’estratègia.

Ja no parlem d’aquelles empreses de què el seu objectiu és que la seva acció en xarxes socials vagi bé. Què vol dir “bé”? Quins indicadors ens diran si estem fent bé la feina? Si l’objectiu no és específic no podrem trobar indicadors que ens en mesurin l’assoliment.

Us pot sorprendre saber la gran quantitat d’empreses que inverteixen quantitats importants de diners en estratègies digitals i pàgines web sense ni tan sols saber amb quin objectiu ho fan. I aquest és un dels principals problemes de les petites i mitjanes empreses. Recordeu el que dèiem d’un vaixell sense timó?

Per tant, un objectiu mal definit provocarà la dificultat de poder fer una estratègia eficient per a la companyia i implicarà no avaluar-la correctament, fet que podria ser gravíssim.

red and yellow hand tool

Factors interns

Quan parlem de factors interns ens referim a tots aquells aspectes de dins de la nostra companyia que ens ajudaran a prendre les millors decisions. Cal valorar correctament quines són les fortaleses i debilitats més importants per a definir l’estratègia. Recordem que volem definir el COM arribar al nostre objectiu. Ho farem correctament sense analitzar, per exemple, els nostres punts dèbils?

Fer una avaluació d’aquest tipus (com dels factors externs que veurem posteriorment) pot resultar molt subjectiva. És a dir, els resultats dependran en gran part de la persona que la faci. Per tal d’intentar ser el més objectius possible, està bé buscar mètodes que ens puguin ajudar a reduir l’error, com crear un equip multidisciplinar amb diferents perfils dins de la companyia o comptar amb professionals que es dediquin a realitzar aquesta tasca de forma habitual i sabent com desenvolupar-la correctament.

Una metodologia coneguda de com fer una bona anàlisi dels factors interns de la companyia és el mètode DAFO. Una altra opció també són les cinc forces de Porter.

Factors externs

De la mateixa forma que acabem d’explicar la necessitat de conèixer les fortaleses i debilitats de la nostra companyia, també és vital saber quines són les amenaces o oportunitats que el nostre entorn ens pot proporcionar.

Si seguim amb l’exemple del vaixell, bé que ens caldrà estar informats en tot moment de la meteorologia durant tot el nostre trajecte, oi? Doncs una empresa necessita estar atenta en tot moment a les possibles “tempestes” o “vent a favor” que els pugui venir.

Un altre exemple és el sector dels automòbils, que està vivint un gran canvi amb l’entrada del vehicle elèctric i necessita anar de la mà constantment dels marcs reguladors dels territoris, ja que necessita tota una infraestructura relacionada amb el seu producte per a que els consumidors els puguin tenir en consideració seriosament. Un exemple d’anàlisi de factors externs és l’anàlisi PESTEL.

Mètodes per treballar l’estratègia

Arribats a aquest punt, ja tenim clar quin és el concepte d’estratègia i quins són els principals factors que hem d’analitzar per tal de poder definir-la correctament. Amb aquests conceptes clars, hem de saber que hi ha diferents mètodes per tal d’arribar a trobar la nostra estratègia òptima.

Com ja hem comentat anteriorment, la nostra estratègia sempre dependrà d’un objectiu i intentarà de la forma més eficient possible assolir-lo.

La imatge pot semblar redundant, però aquest hauria de ser el cicle de treball que una companyia hauria d’executar. Definit l’objectiu, traça l’estratègia, la qual indicarà un pla d’accions que generaran uns resultats. Aquests resultats no validen directament l’objectiu, sinó que primer cal observar si, segons els resultats, les accions poden ser optimitzables. Després caldrà veure si les accions validen l’estratègia i finalment si aquesta ha validat l’objectiu inicial que ens havíem plantejat.

Com ens podem ajudar, doncs, en la creació de la nostra estratègia un cop tenim l’objectiu ben clar? Amb un dels següents mètodes:

Mètode Canvas

Mètode Blue Ocean

Mètode Diamant de Porter

Això vol dir que aquests són els únics mètodes per a trobar una bona estraègia? Rotundament NO. Són uns mètodes sobradament contrastats i que en aquesta consultora hem ficat en pràctica amb èxit per a diferents clients.

No se’ns escapa que aquests models que acabem de citar sempre són explicats quan parlem de la creació d’un model de negoci. Però precisament per això són bons per a formular estratègies, ja que ens dibuixen molt bé els factors interns i externs als quals l’empresa ha de fer front.

També cal indicar que alguns mètodes resulten més visuals que d’altres i, per tant, en funció de com sigui el procés de creació de l’estratègia potser són més o menys òptims que d’altres.

Idees clares

– L’estratègia sempre ve donada per un objectiu.

– L’estratègia ens indica com completar l’objectiu, és a dir, defineix el pla d’accions a executar.

– Cal tenir una visió completa (factors interns i externs) de la companyia per a poder estar segurs que dissenyem una estratègia eficaç.

– Existeixen mètodes que ens poden ajudar a crear estratègies.

– Podem crear estratègies per a tota la companyia o per a departaments concrets.