Com hem d’interpretar el mètode AIDA al 2021

Com hem d’interpretar el mètode AIDA al 2021

Com hem d’interpretar el mètode AIDA al 2021 Analitzem les mancances que presenta el mètode en l’actualitat, les principals propostes que s’han plantejat i quins canvis han de fer les organitzacions per adaptar-s’hi correctament. Fa poques setmanes,...
Els DAFOs tenen una segona part

Els DAFOs tenen una segona part

Els DAFOs tenen una segona part Quan la democratització d’un concepte, de vegades, porta al mal ús d’una metodologia. Ara que estem als inicis d’un nou any, és el moment on moltes companyies decideixen pensar cap a on s’ha de dirigir el seu futur els...
El propòsit d’una companyia

El propòsit d’una companyia

El propòsit d’una companyia Estem molt acostumats a sentir la tríada visió, missió i valors. Ha arribat el moment de reivindicar el propòsit de les companyies i la importància de definir-lo. Anem a fer l’exercici d’imaginar que avui ens hem llevat ben aviat. Hem...